W czasach mojej młodości, gdy byłem aktywnym harcerzem, często śpiewaliśmy w momencie zakończenia jakiegoś wydarzenia piosenkę, której fragment znalazł się w tytule tego mojego ostatniego słowa skierowanego do Was. Od momentu usłyszenia decyzji ks. Biskupa Kazimierza do chwili oddania tekstu do redakcji nie było zbyt wiele czasu, aby podsumować to, co działo się przez te kilka lat. Zresztą chyba nie ma takiej potrzeby, aby wszystko to, co było zapisać gdzieś w jednym miejscu. Najważniejsze i tak zostanie w naszych sercach. Wśród pocztówek wydawanych przez edycję paulińską jest i taka, która przedstawia piasek i kamień oraz napis: ?To co dajesz napisz na piasku, to co otrzymujesz wyryj na skale?. W swoim sercu chcę zapisać to wszystko co otrzymałem od Was, drodzy zelatorzy i zelatorki oraz wszyscy członkowie Kół Żywego Różańca diecezji siedleckiej, tak jak byłoby to wyryte na skale.

Pragnę także podziękować Wam wszystkim za Wasze zaangażowanie i współpracę. W sposób szczególny dziękuję księżom moderatorom rejonowym oraz wszystkim osobom z Diecezjalnej Rady Żywego Różańca. Bez Waszej pomocy nie byłoby ani kongresu w Radzyniu Podlaskim ani spotkań rejonowych, ani audycji w Katolickim Radiu Podlasie.

Przy okazji niedziel różańcowych, które odbyły się w kilkunastu parafiach naszej diecezji zawsze powtarzałem, że fenomen kółek różańcowych ma swoje źródło w tym, że ta forma modlitwy została zaproponowana przez osobę świecką dla osób świeckich. Sługa Boża Paulina Jaricot, która wyprzedziła swoją epokę, dobrze rozumiała prawdę, że pełna realizacja misji powierzonej przez Jezusa Kościołowi możliwa jest przy zaangażowaniu w nią wiernych świeckich. Zachęcam Was abyście dalej z takim zapałem przeżywali swoje oryginalne, niezastąpione i ściśle osobiste powołanie do trwania na modlitwie wstawienniczej. Pamiętajcie, że jesteście osobiście odpowiedzialni za dalszy rozwój wspólnot Żywego Różańca. Ja choć przestaję pełnić posługę moderatora diecezjalnego to nadal będę związany z tą formą modlitwy przez fakt, że od kilkunastu miesięcy należę do Koła Żywego Różańca działającego przy wydawnictwie sióstr loretanek.

Na koniec zwracam się z serdeczną prośbą, abyście od pierwszych chwil po nominacji otoczyli nowego moderatora diecezjalnego swoją modlitwą oraz życzliwością.

ks. Paweł Wiatrak

Propozycja zadania:

Zmiana moderatora diecezjalnego Żywego Różańca niech stanie się okazją do gorliwszego zaangażowania się w działalność naszego stowarzyszenia.