KOŁA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Styczeń 2018

W bożonarodzeniowych życzeniach odnosząc się do hasła roku 2017/2018 „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” życzę aby Nowonarodzony Chrystus, który przychodzi na ziemię z darem pokoju i miłości rozpalił na nowo charyzmaty Ducha Świętego. Niech uczyni wasze serca otwartymi na Jego dary. Niech oświeca i prowadzi, abyśmy z różańcem w ręku wypraszali pokój i zgodę dla świata, wierność i świętość dla rodzin, wiarę i czystą miłość dla młodzieży.

Przed nami rok Jubileuszu 200-lecia istnienia naszej diecezji, w którym szczególnie chcemy dziękować za otrzymane łaski, ale też zawierzyć ją Maryi, jak to czyniły poprzednie pokolenia.

W zbliżającym się roku przeżywać będziemy 100-lecie odzyskania niepodległości. W duchu prawdziwego patriotyzmu pamiętajmy w modlitwie o pomyślne losy polskiej Ojczyzny. Obyśmy krocząc drogą Ewangelii i zawierzenia Maryi umacniali ducha narodu, bez którego przestaje on istnieć.

W 2018 roku przypadnie też 160 rocznica objawień w Lourdes, w których Maryja nazwała się Niepokalanym Poczęciem. 11 lutego 1858 r. oraz w kolejnych objawieniach Maryja prosiła o Modlitwę różańcową, umocnienie więzi z Kościołem, pokutę, która powinna byćwewnętrzna, znana jedynie Bogu, choć obecna w czynach zewnętrznych. Mała Bernadetta modli się z wyciągniętymi rękami, je gorzką trawę ucząc się prymatu ducha nad ciałem, że sprawy ciała mają pomagać żyć, a nie rządzić życiem.
Niech Maryja ochrania macierzyńskim płaszczem was wszystkich kroczących z różańcem w ręku oraz wasze rodziny. Błogosławionych, pełnych pokoju świąt Narodzenia Pańskiego.

Ogłoszenie:

24 lutego 2018 roku Kongres Różańcowy w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim, pt. Obecność Maryi w dziejach narodu i diecezji siedleckiej. Niech wyrazem wdzięczności, odpowiedzialności za Ojczyznę oraz oddania Maryi będzie nasza liczna obecność i wspólna modlitwa, byśmy pielgrzymując do Jej Sanktuarium zapewnili sobie i naszej ojczyźnie nieustanną Jej pomoc. Konferencję wygłosi ks. prof. Janusz Królikowski – wykładowca mariologii na Uniwersytecie kard. Stefana Wyszyńskiego „Kolbianum” Niepokalanów oraz Tarnowie, członek międzynarodowej Papieskiej Akademii Maryjnej w Rzymie, autor wielu publikacji mariologicznych.

Cnota ubóstwa Maryi Dziewicy jest wspomniana w Ewangelii na siódmym miejscu. Maryja Dziewica zawsze żyła bardzo ubogo, będąc matką króla, nie żyła w pałacach lecz
w małym domku w Nazarecie. Mąż Jej Józef, chociaż człowiek wielkiego serca, to jednak był zwykłym cieślą, który mógł zarobić jedynie na skromne utrzymanie rodziny.

W czasie spisu ludności do Betlejem wędrowała na osiołku, do żadnej gospody nie chcieli Jej przyjąć, musiała zamieszkać w zimnej grocie i tam urodzić swego Syna. Za kolebkę malutkiemu Jezusowi dała żłób i w nędzne pieluszki Go owinęła. Piersią swą Go karmiła, nie mając dla Niego jakiegokolwiek innego pożywienia. Mimo swego ubóstwa Maryja nigdy się nie skarżyła, nigdy Bogu nie wyrzucała, że Bóg za mało się troszczy o Nią i Swego Syna, lecz zawsze z cichością i wdzięcznością przyjmowała to co Bóg Jej zesłał w swej Opatrzności. Dlatego dusze, które pragną się podobać Bogu przez naśladowanie Maryi w cnocie ubóstwa, powinny pamiętać, że ich los nie jest Bogu obojętny i że Bóg troszczy się o nie każdego dnia. Bóg zawsze da duszy to co jest jej konieczne do życia. Dlatego niech z wdzięcznością przyjmują każdą nawet najmniejszą łaskę ofiarowaną im. Niech nie szukają szczęścia w bogactwie i w pomyślności lecz niech swoje życie zawierzą dobremu Bogu, który zadba o ich los.

diakon Marcin Wesołowski

intencja diecezjalna na styczeń - o pokój na świecie

EDK 2020

EDK 2010

EDK 2019

edk2019

EDK 2018

edk-2018-logo

EDK 2017

big edk2017

EDK 2016

lnp2016

Ta witryna używa plików cookies zapewnienia pełnej funkcjonalności dla różnych przeglądarek i systemów operacyjnych. index.php?id=5