Drodzy zelatorzy i zelatorki oraz wszyscy Członkowie Kół Żywego Różańca Diecezji Siedleckiej!

 

Radość paschalna wypełnia serca wszystkich, którzy owocnie przeżyli Triduum Paschalne. Nasza radość jest w Panu Jezusie. I chociaż sytuacje dnia codziennego niosą ze sobą trud i zmęczenie to jednak ufność pokładana w Bożym Miłosierdziu pozwala nam być ludźmi pełnymi nadziei.

Żyjemy w świecie, w którym wielu ludzi narzeka na brak czasu. Ciągle gdzieś się śpieszymy. Coraz trudniej jest znaleźć czas na bycie ze sobą, przede wszystkim w naszych rodzinach. Majowa konferencja formacyjna zatytułowana: ?Przygotowanie rodziców do chrztu dzieci? przypomina i wyjaśnia nam, że warto poświęcić czas na tych kilka spotkań przed chrztem dziecka, aby doświadczyć na nowo, że najważniejsza w życiu jest relacja z Panem Bogiem.

Nasze audycje radiowe dotyczące biblijnych źródłach modlitwy różańcowej (w styczniu i kwietniu) cieszyły się wielkim powodzeniem i spotkały się z szerokim oddźwiękiem. Ks. Piotr Mazurek moderator Dzieła Biblijnego w naszej diecezji przygotował krótkie zestawienie źródeł biblijnych do poszczególnych tajemnic różańcowych.

Audycję radiową w dniu 4 maja pragnę poświęcić omówieniu aktualnych wydarzeń z życia naszego stowarzyszenia. Obraz przedstawiający Zesłanie Ducha Świętego umieszczony na naszej stronie warto wykorzystać jako pomoc w głębszej refleksji nad prawdą, którą będziemy medytować na różańcu podczas majowej audycji.

Przed nami spotkania rejonowe. 14 maja (sobota) w sanktuarium św. Józefa w Siedlcach dla rejonu św. Jana Pawła II i 15 maja (niedziela) w Łaskarzewie dla rejonu bł. Karoliny Kózkówny.

Papieskie intencje apostolstwa modlitwy na maj: ogólna ? aby we wszystkich krajach świata kobiety były traktowane z czcią i szacunkiem oraz by doceniano ich niezbędny wkład w życie społeczne; misyjna (ewangelizacyjna) ? aby rozpowszechniał się w rodzinach, wspólnotach i grupach zwyczaj odmawiania różańca w intencji ewangelizacji i pokoju. Intencja diecezjalna ? aby I Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet do Pratulina była dla nich umocnieniem w wierze i źródłem nowego zapału w dawaniu świadectwa w swoim środowisku.

Wasz duszpasterz

Program spotkania Żywego Różańca Rejonu św. Jana Pawła II

14 maja 2016 r.

Sanktuarium św. Józefa w Siedlcach:

9.45 Związanie wspólnoty

10.00 S. Christofora z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, konferencja i Koronka do Miłosierdzia Bożego

11.00 ks. Józef Andruszewski SAC, konferencja o objawieniach w Lourdes i Różaniec

12. 30 Eucharystia

13.15 Agapa